ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆರೆಗಳ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಿನ ನೆಲೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿವೇಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ

2022 ರ ಮೇ 17 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (ESG) ಆಯೋಜಿಸಿದ “ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆರೆಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿವೇಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ” ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 2012 ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Read more

Environment Justice Matters Vol 3. Issue. 6 | Large Gaps In Bengaluru’s Urban Planning Process & More

The IPCC sixth assessment report released early April notes that climate misinformation can jeopardise climate action  and weaken public demand for mitigation and adaptation measures. The  report  acknowledges the role of misinformation in fuelling polarisation, saying, “Together with the proliferation of suspicions of “fake news” and “post-truth”, some traditional and social media contents have fuelled polarisation and partisan divides on climate change in many countries.”

Read more

Reimagining Renewable Energy For This Earth Day

22nd April 2022 will be the 52nd year since the observation of  Earth Day. A day that marked the birth of the modern environment movement across the West. Earth Day in the 1990s became a global call for action drawing attention of the world to the developing environmental crisis as a fallout of the Rio Summit 1992. Now we are enduring climate change impacts. The IPCC report 2022 warns if global carbon emissions are not reduced substantially, heat and humidity will surpass human tolerance and this can seriously impact human health and the economy.

Read more

Subramanyapura Lake Conservation Committee

By creating the Subramanyapura Lake Protection Committee, local communities will be able to ensure that the lake is protected for their health and ecological benefits and also for generations to come.  In order to organise this Committee, ESG invites representatives of all neighbourhoods and apartments located within the Subramanyapura Lake watershed for a planning meeting.  

Read more

Environmental Justice: Visiting Different Social And Ecological Landscapes And Areas Of Environmental Contestations In Karnataka, India: Course Report

In December 2021, ESG organised an experiential learning certificate course “Environmental Justice: Visiting Different Social and Ecological Landscapes and Areas of Environmental Contestations in Karnataka, India” for 28 students from O.P. Jindal Global University, Sonipat.

Read more

Join The 9 ‘K’ Movement – Protect Our Commons For Posterity

Excerpt – ESG invites you to join a movement to save and rejuvenate each and every lake, pond, well, every stretch of raja Kaluve, everywhere across Karnataka from encroachment, degradation, pollution and decay. Lakes/tanks are gifts we have received from the past which we must pass on in a better state for the benefit of future generations. If we work collectively, it is possible to make Karnataka a water, food and biodiversity secure region that also builds healthy and sustainable livelihoods.

Read more

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದು ಮೋರಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕಬಳಿಸುವ

Read more

Environment Justice Matters- Vol 2. Issue 22

The All Saints Church congregation and the wide public came together on 28th November demanding the 150-year-old heritage church be protected from a concrete station box which Bengaluru Metro Rail Corporation Ltd. (BMRCL) proposes to build by destroying the biodiversity-rich sacred grove. Steps for emergency acquisition of the grove were initiated by Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB).  This section of the Metro is financed by the European Investment Bank. Besides destroying the biodiversity-rich garden, which foregrounds the heritage Church, it is a space used for all church gatherings. Besides, students of Arpana Special School and residents of the Old Age Home run by the church use this space every day. Cutting soil, uprooting 150-200 years old trees, digging deep, blasting and construction activities merely 20 meters from the fragile church could result in its collapse. 

Read more

Objections To The Draft EPR Regulations 2021 Issued By The Union Ministry Of Environment, Forests And Climate Change

“In response to the aforesaid notification inviting public comments on the Draft Regulations on Extended Producer Responsibility under the Plastic Waste Management Rules, 2016, please find enclosed our detailed comments and objections.

Given the enormous impacts of plastic on public health and the environment, we believe that every last producer in the chain, including petrochemical corporations, should be held accountable under any EPR regime. However, not only have petrochemical corporations been completely let off the hook, the proposed regulations fail to define the very subject of the regulations – “plastic packaging” and “EPR Targets”. This will undoubtedly make efforts to ensure compliance incredibly difficult, if not impossible.”

Read more

Will Zero Budget Natural Farming Address India’s Complex Farming And Food Demands?

The project involved creating a network of Farmer Producer Organisations (FPOs) – a form of self organised local parastatal and outside the representative Panchayat Raj institutional network. The project thus sidestepped the mandate of the 11th Schedule of the Constitution which requires “agriculture including agriculture extension” to be governed through Panchayats. There was no extensive debate or discussion in launching the project, even in the State Assembly.

Read more

Urgent Appeal To Save Historic Heritage All Saints Church From Bangalore Metro Station

The undersigned fervently appeal to you to immediately intervene and protect this amazing garden and historic church from certain ruin and destruction. Such a decision will also send a global message that the Government of Karnataka builds public utilities like Namma Metro by safeguarding sacred spaces, and without destroying living heritage and very few biodiversity rich spaces that still remain in the metropolis.

Read more